تبلیغات اینترنتیclose
عباس یمینی شریف -1
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


من پسرم
*
من که از گل بهترم
من پسرم من پسرم

يار کار پدرم
در کمک با مادرم

مهربان با خواهرم
بچه اي باهنرم


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 289

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


من دخترم
*
بچه ها من دخترم
در خانه داري ماهرم

شريک کار مادرم
دختر خوب پدرم

پاکيزه از پا تا سرم
شيرين به مثل شکرم


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 268

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


مهينه و مهينه
*
مهينه و مهينه
مهين نازنينه

بالاي چشمش ابروست
اما نگو چنينه

سر به هوا گرفته
پاهاش روي زمينه

آن دختري که هر چيز
جاي خودش ميچينه

پاک و تميز و خوبه
همينه و همينه

 

عباس يميني شريف
آواي نو گلان چاپ 1345

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 246

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


گريه نکن
*
گريه نکن جان دلم
بچه خوب خوشگلم

گريه کني چشم هاي تو
پف ميکنه مي ياد جلو

قرمز و بدنما ميشه
نم نمي تا به تا ميشه

بجاي گريه خنده کن
صورت خود تابنده کن

 

عباس يميني شريف
آواي نو گلان چاپ 1345

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 256

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

باران تگرگ برف
*
باران مياد
شر شر شر

جوي ها شده
پر پر پر

آب ميکنه
گر گر گر

سيل ميکنه
غر غر غر
***
تگرگ مياد
دام دام دام

به پشت بام
بام بام بام

به پنجره
تام تام تام

سرم سرم
پام پام پام
***
برف ميباره
ريز ريز ريز

زمين شده
ليز ليز ليز

آب چکه شد
چيز چيز چيز

نيزه هاي
تيز تيز تيز


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 230

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گاوه ميگه


*

گاو ميگه آي بچه ها
منم که ميدم شير به شما

خوب ميدونين که من کي ام
اينهمه خوشحال از چي ام

دو شاخ تيز به سر دارم
يک تن پر هنر دارم

علف مي خورم شير ميشه
ماست و کره پنير ميشه

بستان من بگير و بکش
تا بشنوي فش فش فش

من بچه را دوست دارم
يک شير براش ميارم

هر روز به آنها شير ميدم
شير زياد ميدم نه کم


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 245

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


مرغ خانه
*
قد قد قدا ، قد قد قدا
آي بچه ها آي بچه ها

اين تخم را من کرده ام
با آن سفيده ، زرده ام

شد آب و دان ها تخم مرغ
شد خرده نان ها تخم مرغ

بازم اگه ياري کنيد
خوبم نگهداري کنيد

هر روز يک نخم قشنگ
تخمي سفيد و پنبه رنگ

اينجا براتان ميکنم
کردم صداتان ميکنم

 

عباس يميني شريف
آواي نو گلان چاپ 1345

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 258

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خروس جنگي
*
من که به اين قشنگي ام
با پر و بال رنگي ام

يکه خروس جنگي ام
قوقولي قوقو

ببين ببين تاج سرم
ببين ببين بال و پرم

اين قد و بالا و برم
قوقولي قوقو

منم خروس خوش صدا
هميشه بانگ من به پا

ببين مرا ببين مرا
قوقولي قوقو

دهم هميشه آب و دان
به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان
قوقولي قوقو

 

عباس يميني شريف

آواي نو گلان چاپ 1345
 

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 256

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


افتادم زمين
*
از بالا پايين
افتادم زمين

شد صورتم
خونين و مالين

خنديدم فقط
همين و همين

گفت مادرم
بچه شيرين

گريه نکردي
به به ، آفرين

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325
 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 245

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

آواز سوسک
*

سوسکه ميگه جير جير
کرده گلوم گير گير

موسيقي خوب ميدانم
هرجا باشم ميخوانم

آوازه خوان خوشنام
منم ميان حمام

دو شاخکم ظريفه
پوست تنم لطيفه

دو بال من فشنگه
زرد و حنايي رنگه

پاهاي من بلوره
موهاي زيبام بوره

راستي که من قشنگم
ببين چه شکل و رنگم


عباس يميني شريف

آواي نو گلان چاپ 1345

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -1, | بازديد : 97

صفحه قبل 1 صفحه بعد