تبلیغات اینترنتیclose
عباس یمینی شریف -3
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


من و ماه
*
اي ماه آسماني
امشب شدي کماني

مي آورد به دلها
نور تو شادماني

شب ها مکن فراموش
ما را ز پاسباني

روز از تمام چشمان
خود را کني تو پنهان

خواهي تو را نبينند
شب ميشوي نمايان

پنهان چگونه ماند
روي سفيد تابان

آن دور دور از ما
بي همنشين و تنها

در آسمان گرفتي
آن بالا بالاها جا

تا انکه از بلندي
ما را کني تماشا ؟

اي ماه شب پرستم
من در پي تو هستم

شب ها به روي زيبات
چشمان خود نبستم

امشب کبوتري شو
بنشين به روي دستم

تا کم کمت کنم ناز
با من بخواني آواز

بازي کنيم و شادي
با هم کنيم پرواز

صبح سحر به جايت
برگردي از زمين باز

نه نه ، در آسمان باش
بين ستارگان باش

آنها چو کودکان اند
مادر برايشان باش

با هر کدام از آنها
غمخوار و مهربان باش .

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 9

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گربه من

*
گربه من مثل شيره
موش مي گيره ، ماهي گيره

غر ميزنه مثل پلنگ
فيف ميکنه ، ميزنه چنگ

دم پس و پيش ميجنبانه
گوش و سبيل ميلرزانه

جست ميزنه خيز ميکنه
دندان خود تيز ميکنه

باريک ميشه دراز ميشه
هي خميده هي باز ميشه

تا بزنه به چنگ خود
شکار نازرنگ خود

اتفاق افتاده زياد
که زحمتش رفته به باد

با زيرکي شکار او
در رفته از کنار او

با دست و پاي بي هنر
ول کرده کار بي ثمر

بي حال و خسته از کمين
لم داده صاف روي زمين


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 116

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گل شناس

*

من گل شناسي ماهرم
در باغ ها گل پرورم

دانش به باغ اندوختم
بسيار چيز اموختم

اگنون من از دانش پرم
در گل شناسي دکترم

روز از پي گل ها روم
هرجا گل است آنجا روم

هر گل که باشد دل پسند
خوشرنگ و بو پر شهد و قند

پر مي گشايم سوي آن
پا ميگذارم روي آن

لب بر لبانش ميکشم
شهد از زبانش ميکشم

زان پس به کندو مي روم
با شهد خوشبو ميروم

مي آورم آن را عمل
هم موم سازم هم عسل

با کوشش و با کار من
آسان شود دشوار من

يکدم اگر بازي کنم
يکدم عسل سازي کنم

 

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 60

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


بارکش همه
*
اين خرک بسته زبان
به زير طاق آسمان

دائم ازو بار ميکشند
هرجا ازو کار ميکشند

هرچه کند اين بي گناه
باشد خوراکش آب و کاه

گاهي که ياد جو کند
هواي عر و دو کند

بنا که ميکند به عر
شود خري پر شور و شر

خوشي زند زير دلش
به غيظ گويد اي ولش

خري به يکباره کند
افسار خود پاره کند

اين سو کشد آن سو رود
اينجا جهد آنجا دود

سيخ بخورد چوب بخورد
عرعر او نمي برد

چون خرکي بي خبر است
هميشه در دردسر است

از پي هم چوب ميچشد
به پشت خود بار ميکشد

 


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 131

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


چشمک بزن ستاره
*
شد ابر پاره پاره
چشمک بزن ستاره

کردي دل مرا شاد
تابان شدي دوباره

ديدي که دارمت دوست
کردي به من اشاره

چشمک بزن ستاره
شد ابر پاره پاره

در روز ناپديدي
شب روشن سپيدي

در ابرهاي تيره
چون نقطه اميدي

پنهان شوي اگر باز
ديدي مرا نديدي

چشمک بزن ستاره
شد ابر پاره پاره

با هر مسافري يار
با دوستان وفادار

شبهاي سرد و خاموش
من خوابم و تو بيدار

با نور آسماني
بر ما شوي پديدار

چشمک بزن ستاره
شد ابر پاره پاره

 


عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 123

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


درخت مي کارم
*
به دست خود درختي مي نشانم
به پايش جي آبي ميکشانم

کمي تخم چمن بر روي خاکش
براي يادگاري مي فشانم

درختم کم کم آرد برگ و باري
بسازد با سر خود شاخساري

چمن رويد در آنجا سبز و خرم
شود زير درختم سبزه زاري

به تابستان که گرما رو نمايد
درختم چتر خود را ميگشايد

خنک ميسازد آنجا را ز سايه
دل هر رهگذر را مي ربايد

به پايش خسته اي بي حال و بي تاب
ميان روز گرمي ميرود خواب

شود بيدار و گويد : اي که اينجا
درختي کاشتي روح تو شاداب

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 111

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


کتاب خوب
*
من يار مهربانم
دانا و خوش بيانم

گويم سخن فراوان
با آنکه بي زبانم

پندت دهم فراوان
من يار پنددانم

من دوستي هنرمند
با سود و بي زيانم

از من مباش غافل
من يار مهربانم

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 58

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


قرزندان ايران
*
ما گل هاي خندانيم
فرزندان ايرانيم

ايران پاک خود را
مانند جان ميدانيم

ما بايد دانا باشيم
هشيار و بينا باشبم

از بهر حفظ ايران
بايد توانا باشيم

آباد باشي اي ايران
آزاد باشي اي ايران

از ما فرزندان خود
دلشاد باشي اي ايران

 

عباس يميني شريف
آواز فرشتگان چاپ 1325

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 54

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


لپ گوجه فرنگي

*

در آفتاب پاييز
گرم و خوب و دل انگيز

مرغان يک جا خوابيدند
سر زير پر کشيدند

پاپيش کرده خاشاک
لم داده اند در خاک

گاهي خود را مي جويند
همديگر را مي بويند

بر بوته هاي درهم
پر قطره هاي شبنم

ميگردد گرم و رنگي
لپ گوجه فرنگي

 

عباس يميني شريف
گلهاي گويا چاپ 1350

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 114

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ما کار ميکنيم
*
ما بچه ها آهنگريم
چکش زن باهنريم

چه پسريم چه دختريم
کار که داريم خوشحال تريم

ما کوچولوها مسگريم
از مسگرها پرکارتريم

چه پسريم چه دختريم
کار که داريم خوشحال تريم

ما بچه ها قايق رانيم
پاروزني خوب ميدانيم

چه پسريم چه دختريم
کار که داريم خوشحال تريم

ما کوچولوها نجاريم
با اره تيشه کار داريم

چه پسريم چه دختريم
کار که داريم خوشحال تريم

ما کوچولوها نانواييم
پرکارتر از نانواهاييم

چه پسريم چه دختريم
کار که داريم خوشحال تريم

ما کوچولوها پرکاريم
با هر چيزي ما کار داريم

چه دختريم چه پسريم
کار که داريم خوشحال تريم

 

عباس يميني شريف
آواي نو گلان چاپ 1345

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -3, | بازديد : 196

صفحه قبل 1 صفحه بعد