تبلیغات اینترنتیclose
آلبوم عکسهای شخصی استاد
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 برداشت از سایت استاد :http://www.yaminisharif.com/

تقدیر و تشکر از سایت استاد عباس یمینی شریف

تشکر از عکاسان این تصاویر یادشان گرامی