تبلیغات اینترنتیclose
اي استاد آهنگر تو هستي از من خوشتر( عباس یمینی شریف )
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 نوشته شده در تاريخ يکشنبه 30 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


استاد آهنگر
*
اي استاد آهنگر
تو هستي از من خوشتر

چکش داري پنج شش تا
هي ميکوبي با آنها

ته ته تک ته ته تک تک تک تک
دو و سه دو و سه يک يک يک
*
اما من که پرکارم
تنها يک چکش دارم

هي مي کوبم دام دام دام
روي دستم روي پام

آخ شستم آخ انگشتام
آخ آخ اينجام آخ آنجام
*
يک کوره آتش داري
آهن توش مي گذاري

شاگردت مي دمد هي
با آن دمش پياپي

پوف دم پوف دم پوف دم دم
پيف پم پيف پم پيف پم پم
*
من ، آتش ! هرگز ! واي واي
مادر گويد : آي آي آي

کبريت که گير بيارم
تا دستش ميگذارم

سوخت پيرهنم واي موهام
آي مامانم آي بابام
*
با روي اخم آلوده
چرک و سياه از دوده

موهات همه کز خورده
ابروت را آتش برده

مامان نگفتت آه آه
چرک و کثيفي واه واه ؟
*
اما اگر نشويم
من هر روز دست و رويم

بدش مياد مامانم
داد ميزنه به جانم

آه کثيفي آه آنور
زودتر برو انورتر

 

عباس يميني شريف
آواي نو گلان چاپ 1345

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -4 , | بازديد : 71