تبلیغات اینترنتیclose
در کنار نيلم و نيل از کنار من روان( عباس یمینی شریف )
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


مصر ، نوروز 1353


در کنار نيل

در کنار نيلم و نيل از کنار من روان
آمدم با تور از ايران به اين سوي جهان

تورگردان گرچه ايرانيست نامش لچمن است
لچمن و تورش براي خويش دارد داستان

توري از هر گونه مردم گونه گون از قد و شکل
توري از هر گونه سن و سال از پير و جوان

بانکدار ، آموزگار و خانه دار و کارمند
دکتر و نِرس و وکيل و زارع و بازارگان

از گراور ساز تا بي کاره تا آهن فروش
لوسترساز و زرگر و آوازخوان و نوحه خوان

از هنرمند و هنرپيشه ، هنرجو ، بي هنر
فيلم بردار و نويسنده ، دبير و باغبان

آن يکي پيوسته مست ، اين يکي هميشه هوشيار
اين هميشه شوخ و شنگ و آن هميشه بر سرگران

آن يکي بي باک و بي پروا به هنگام سخن
اين يکي محتاطط و با ترديد و ترس و بي زبان

آن يکي دائم صداي خنده و حرفش بلند
مهر خاموشي زده اين يک هميشه بر دهان

آن يکي هر چيز خواهد بيش از آنچه حق اوست
اين يکي حق را نداند تا که باشد حق ستان

اين يکي تک رو بود آن يک هميشه اهل جمع
مسلکي اين يک ندارد تا بود در او نشان

ظاهراً ما يک گروهيم آري ، اما تک تکيم
هر تکي خود يک گروه است او ز رأي آن به آن

بانويي گويد که : ويرانه چه جاي ديدن است
همسرش از گردش شهر است در آه و فغان

خواهد آقايي همه تفريح و کيف و عيش و نوش
دوستش پيوسته مي انديشد از سود و زيان

مردکي گويد به طعنه قبر ديدن کار نيست
بانويي از موزه ديدن دلخور است و غر زنان

مي رود از راه صحرا سوي دريا رود نيل
همچنان بي اعتنا بر گفته هاي اين و آن

آب کهساران سودان را به دريا مي برد
آنچه کارش بود از آغاز اين کون و مکان

آنچه مي کرد از زمان آفرينش تاکنون
عهد موسي ، عهد فرعون ، از همه دور و زمان

شسته با خود قصرها و کاخ هاي باشکوه
برده با خود خان و مان مردم بي خانمان

چون گروه ما بسي ديده است نيل اندر کنار
بي شمار از خلق ديدند اين زمين و آسمان

آنکه در اهرام خفت و آنکه در خاک آرميد
آنکه دارا بود و نادار و توانا ، ناتوان

نيل را در راه رفتن سوي دريا ديده اند
ماه را ديدند در آبش غمين و شادمان

ماهيان نيل همراز ستاره قعر آب
کهکشان با ابرها و چهره هاي همگنان

آمدند و بازگشتند و همين سان نيل ماند
نيل ماند و ماند بر جا آب هاي جاودان


عباس يميني شريف
سفر با تور چاپ 1355

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -10, | بازديد : 272