تبلیغات اینترنتیclose
من آنچه از دستم برآمد با دل و جان( عباس یمینی شریف )
پیچک ( عباس یمینی شریف )
شعرو ادب پارسی

عباس یمینی شریف

تقدیم به همسرم  که مرا در اوقاتی که بایستی با  او بگذرانم
و یاری اش میدادم به حال خود گذاشت تا برای کودکان کارکنم   عباس یمینی شریف
 نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


خرداد 1365

اين گوي و اين ميدان

*

من آنچه از دستم برآمد با دل و جان
کردم براي کودکان خوب ايران

از شعر تا آنجا که ذوقم رهنما بود
گفتم به سبکي ساده ، کودک فهم و آسان

از نثر تا آنجا که نيرو در قلم بود
افکار خود بر صفحه ها کردم نمايان

در ترجمه سبک روان را کار بردم
در حد ذوق پارسي گوي سخن دان

ويران نکردم لفظ را از بهر معني
معني نکردم در ميان لفظ پنهان

کردم هميشه سادگي را مايه کار
هرگز نکردم لفظ و معني را پريشان

بعضي چنين پنداشتند از خودپسندي
معيار آنانند بهر ذوق انسان

از داوري هاي نپخته غم نخوردم
پاسخ ندادم من به بدگوي رجزخوان

من کودکان را دوست دارم از دل و جان
تا زنده هستم مي نويسم بهر آنان

از کودکان ، تا اهل فن ، هم اهل انصاف
کردند استقبال کار من فراوان

اين تنگ چشمي ها براي چيست آخر
هستم من از اين حقدها مبهوت و حيران

هرکس که دارد ذوق در اين باغ جا هست
خود هر گلي بويي دهد در باغ و بستان

دنياي پهناور به پيش روي شان است
خواهند تک تازي يه ميدان هاي جولان

هرکس که دارد ادعاي کار بهتر
آيد به ميدان عمل ، اين گوي و ميدان

 

عباس يميني شريف

برچسب ها : ,

موضوع : عباس یمینی شریف -10, | بازديد : 264